Stovesberg

Andelsforening


Stovesberg indvielsesfest


Sommerfest 2008